DE +80 APPELATIES

Een beetje geschiedenis

Tot op het einde van deze 19e eeuw bestonden er in Frankrijk geen specifieke wetgevingen die iets of wat met wijn te maken hadden. De phylloxera-crisis, je weet wel die Amerikaanse druifluis die eind 19e eeuw de wijnstok in quasi gans Europa aantastte tot in de wortel en zodoende volledige wijnstreken in zware problemen bracht, heeft niet alleen negatieve gevolgen gehad in Frankrijk.  Door deze luis kwamen schoorvoetend de eerste wetten ter bescherming van de wijnstok en wijnboer tot stand.

Onmiddellijk na de eerste wereldoorlog steeg het verbruik van luxeproducten enorm. Wijn was daar geen uitzondering op. De grote vraag bracht fraude en ongecontroleerde overproducties met zich mee. De wijnboer kon doen wat ie wou en elk persoon kon overal wijn inkopen, mengen en in de handel brengen zonder verantwoording van herkomst af te leggen.

 Het is eind 1919 dat er sprake is van afbakening en reglementering van de eerste appelaties. Daarbij brengt ook de wereldcrisis van 1930-34 alles in een stroomversnelling. Het verbruik daalt zienderoog en het INAO “Institut National des Appellations d’Origine” wordt in het leven geroepen. Dit instituut heeft als doel om de producenten in het oog te houden door bepaalde regels vast te leggen. Zij controleren of de wijn in de fles afkomstig is van de streek die het etiket vermeldt. Daarnaast kijken zij toe of het juiste druivenras of rassen voor die streek gebruikt zijn, het toegelaten rendement niet overschreden  wordt en het alcoholgehalte klopt met wat het etiket vermeldt. De productie wordt minutieus opgevolgd op drie niveaus: door de wijnboer zelf door auto-controle, door een lokaal organisme l’ODG ( Organisme de Défense et de Gestion) een commissie bestaande uit wijnboeren en wijntechnici, en door een extern organisme. Laten we duidelijk zijn, een AOC op zich is geen kwaliteitsgarantie.  Het is al heel wat, maar dit garandeert nog niet dat je topkwaliteit in je glas hebt. Buiten deze regels bepaalt de producent nog altijd het eindproduct. Vele steengoede “vin de pays” bewijzen hiervoor het tegendeel en durven zelf het AOC in vraag te stellen.

De herkomstbenamingen 

Op de volgende bladzijden bekijken we de meer dan 80 appelaties die Bourgogne momenteel ‘rijk’ is. Zij geven een beknopt beeld van de voornaamste gegevens op de dag van vandaag. Deze herkomstbenamingen zijn opgesplitst in 7 categorieën:

REGIONALE APPELATIES                          kaart BOURGOGNE algemeen

YONNE  ( de streek rond Chablis)

CÔTE DE NUITS

CÔTE DE BEAUNE

CÔTE CHALONNAISE

CÔTE MACONNAISE

BEAUJOLAIS

 Soms gebeurt het dat een wijngaard voor een gedeelte binnen de gemeenteappellatie en voor het andere gedeelte binnen een premier cru-appellatie valt (of binnen een premier cru en grand cru). aloxe_corton kaartVoorbeelden hiervoor vind je quasi in elke gemeente. Zoals ook in Aloxe Corton met de   lieu-dit Les Valozières (gemeente en premier cru) en Les Maréchaudes (premier cru en grand cru). Zie kaart hiernaast. Dit verschil wordt vooral bepaald door de samenstelling van de ondergrond in combinatie met  de hellingsgraad ( aantal uren zonlicht) op de heuvel.

Wijn drink je met verstand en met goede vrienden