DE WIJNGAARD

Een wijnbouwer die kwaliteit nastreeft zal met zekerheid stellen dat goede wijn op het veld gemaakt wordt. Alles begint bij een gezonde druif. Als de druiven gezond binnenkomen in de cuverie kan de gisting op een natuurlijke manier opstarten, hoeft de wijnbouwer niet extra te sulfateren tegen rotting, artificieel aanzuren of chaptaliseren* om het  onevenwicht recht te trekken. Om deze gezonde druif te bekomen dient het jaar rond, de wijngaard in zijn totaliteit verzorgd te worden.

* toevoegen van suiker aan de most om het alcoholgehalte te verhogen, een in de wijnwereld courant gebruik in zwakke jaren.

paard en ploegDe tractor heeft in de loop der jaren veel handenarbeid gebannen. Maar toch ziet men meer en meer het paard terugkeren in de wijngaarden. Het paard zou de grond minder aanstampen waardoor deze meer gelucht wordt, de micro-organismen vrijwaren en de wijnstokken minder beschadigen. Meer en meer biologisch werkende wijnbouwers geven de voorkeur aan het paard.

In tegenstelling tot de druivencyclus, die het jaar rondgaat begint de ‘wijncyclus’ in de maand…

OKTOBER: Einde van de oogst. In deze maand worden oude of dode stokken verwijderd en de grond klaargemaakt voor de nieuwe aanplant in het voorjaar. Muren rond de wijngaard worden, indien nodig, hersteld.

NOVEMBER: De grond omploegen. Een eerste snoei: deze bestaat uit het wegsnijden van de bovenste twijgen en gebeurt met de tractor. Nadien komt een tweede snoei waarbij de tak die vrucht gedragen heeft wordt afgesneden alsook de kleine twijgjes onderaan de stam. Snoei en brandHet snoeisel wordt verbrand in halve olievaten op wielen op het veld. De kleinere twijgen blijven liggen en dienen als natuurlijke meststof. De grond rond de wijnstokken wordt aangehoogd om deze te beschermen tegen de vorst. Eventuele van de helling weggespoelde grond wordt weer naar boven gebracht om erosie tegen te gaan.

DECEMBER: De grond omploegen. Verdere snoei indien het niet vriest. Quasi dezelfde werkzaamheden als in de maand november.

JANUARI: De traditie in Bourgogne wil dat men de voorjaarssnoei nooit begint voor het feest van de patroonheilige Saint Vincent op 22 januari.

FEBRUARI: Voorjaarssnoei. Deze dient om de wijnstok te leiden en de bladvorming en vruchtvorming in goede banen te brengen. Dit is een zeer secuur werk dat de volle concentratie van de wijnbouwer vraagt vermits elke stok anders is, niet alleen qua vorm maar ook de ligging ten opzicht van de heuvel en de zon. In Bourgogne worden vier snoeiwijzen toegepast in functie van de streek. vigne-guyotIn Chablis, dat vaak af te rekenen heeft met nachtvorst, wordt onder andere de “Cordon de Royat”  toegepast. In de Côte d’Or kiest men naast deze snoeiwijze ook  voor de “Guyot simple”. Terwijl meer naar het zuiden toe men voor de “taille en Gobelet” kiest. snoeiEen snoeiwijze die meer geschikt blijkt  te zijn  voor de gamaydruif.

MAART:  Einde van de snoei. Eventuele enting van nieuwe stokken op de tegen de phylloxerra-luis resistente Amerikaanse onderstok. Bemesting met bij voorkeur natuurlijke meststoffen.

APRIL: Het loswerken van de grond die in november tegen de wijnstokken is aangeduwd. Het horizontaal leiden en vastklemmen van de jonge scheuten, aan de laagste draad een 40 cm boven de20150409_134205-1 grond. Het planten van de jonge  stokken en beschermen tegen loslopend klein wild zoals hazen en konijnen.

MEI: Eventuele behandelingen tegen verschillende schimmels, de meeldauwbekendste zijn vooral meeldauw en ïodium , en tegen insecten. Deze behandelingen lopen over gans de zomer in functie van de weersomstandigheden tot in augustus. Het verwijderen van de jonge scheuten die geen dragers zullen worden van druiven. Het leiden en vastklemmen van de twijgen tussen de twee middelste draden.

JUNI: Het begeleiden van de twijgen tussen de twee middelste draden. Het bemesten van de braakliggende gronden die volgend jaar aangeplant worden.

JULI: Het verder begeleiden en vastklemmen van takken naar de bovenste draad. Het wegsnoeien van het overtollige gebladerte. De grootste bladeren aan de buitenkant laten om de trossen te beschermen tegen zware regen of hagel. Deze bladeren vangen  het zonlicht op en zetten deze om in suikers en voedingsstoffen naar de druiven toe.  Eventuele ‘groene oogst’. Dit is het wegsnoeien van kleinere trossen of druiven in de trossen zelf om zodoende  het rendement te verlagen en  meer ruimte en voedingsstoffen te geven aan de overgebleven druiven. Dit houdt een risico in voor de wijnbouwer want als hij het ongeluk heeft om een hagelbui over de resterende trossen te krijgen kan de gehele oogst letterlijk in het water vallen.

AUGUSTUS: De bladeren rond de trossen wegsnijden zodat de zon klaar voor de oogstrechtstreeks aan de druiven kan en de wind de trossen kan drogen na een regenbui. Voorbereidingen nemen voor de naderende oogst.

SEPTEMBER: Zenuwslopende maand voor de wijnbouwer. Hij moet alles in gereedheid brengen, cuverie klaarmaken, vendangeurs selecteren, enz… voor de langverwachtte oogst. Om economische redenen wordt er soms voor een ‘machine a vendanger’ gekozen. oogstmachineDeze machine gaat door middel van trillingen de druiven oogsten zonder enige selectie. Dit brengt met zich mee dat zowel rijpe als halfrijpe of zelfs rotte druiven en bladeren mee in de mand gaan. De wijnbouwer moet dan achteraf via een ‘table de tri’ een strengere selectie uitvoeren indien hij voor kwaliteit gaat. Het spreekt voor zich dat de voorkeur gaat naar een manuele oogst. vendanges manuelDe plukkers bepalen zelf welke trossen de volle rijpheid hebben bekomen en kunnen rotte exemplaren laten hangen. De oogst is de kroon op een jarenlang werk daarom wordt na afloop altijd een groot feest georganiseerd voor de plukkers en andere medewerkers.  Eén van de redenen om zeker eens een wijnoogst mee te maken.