DOELSTELLINGEN

bourgogne

flessenrij

Een feitelijke vereniging met als naam ‘LES AMIS DE BOURGOGNE’

Diepere kennis verwerven van de Bourgondische cultuur en producten met als hoofdaccent : wijn

De vereniging richt zich bij voorkeur tot personen met een oenologische basiskennis en en voorliefde voor de Bourgondische ‘savoir vivre’

Het is een pluralistische vereniging zonder commercieel doeleinde

De vergaderingen gebeuren in de Nederlandse taal en gaan door in het gemeenschapscentrum DE KAM Beekstraat 172 te Wezembeek-Oppem

De vereniging telt minimum 12 leden en maximum 30 leden en wordt geleid door:

1 voorzitter

1 secretaris

1 penningmeester

Het bestuur kan naar behoefte uitgebreid worden en is om de drie jaar herverkiesbaar.

Een jaarprogramma bestaat uit 3 degustatieavonden, afgerond met een aangepaste maaltijd.

Naargelang de interesse kan een meerdaagse uitstap ingelast worden met een oeno-culturele inslag.

Het bepalen van het lidgeld gebeurt in functie van de activiteiten en is alles inclusief ( uitgezonderd de eventuele uitstap)

Een minimum aanwezigheid van 60% of 2/3 wordt geƫist.

Van elke wijndegustatie wordt een verslag opgemaakt en verzonden naar de desbetreffende wijnboeren.

Degustatiefiches liggen ter beschikking van de leden.

Een lidmaatschap wordt aanvaard of afgewezen in de schoot van het bestuur. Een lid kan, na beraadslaging binnen het bestuur, uitgesloten worden indien zware inbreuken of aantijgingen bewezen worden.

Een lidmaatschap wordt enkel aanvaard na betaling van het volledige lidgeld.