INTERNE AFSPRAKEN

bourgogne

Het is aan alle leden toegelaten veranderingen, wijzigingen of uitbreidingen aan de interne reglementen schriftelijk aan het bestuur voor te stellen.

flessenrij 2

  • Het is verboden in de vergaderzaal te roken tijdens de wijnproeverij
  • De leden dienen op de proefavonden 3 wijnglazen van het type INAO per persoon mee te brengen. Deze glazen zijn eventueel ook bij het bestuur te koop
  • Leden die op een proefavond niet aanwezig kunnen zijn dienen de voorzitter of secretariaat, in de mate van het mogelijke, één week op voorhand te verwittigen
  • Ieder lid mag op de door het bestuur bepaalde proefavonden één genodigde per gildejaar meebrengen, die betalend aan de proefavond kan deelnemen. Deze uitnodiging dient minstens één week vooraf aan de voorzitter meegedeeld te worden en kan om organisatorische redenen geweigerd worden
  • De organisatie van de proefavonden valt volledig en uitsluitend onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het bestuur
  • Leden die geen percentage van 60% aanwezigheid op de voorziene avonden bereiken, worden na beraad binnen het bestuur, van de ledenlijst voor het volgende wijnjaar geschrapt.
  • De toegang tot de keuken tijdens de degustatie is enkel toegelaten voor de leden van het bestuur