Alle berichten van pino chard

Nieuws uit ’t wijnvaatje 2017/6

CREMANT DE BOURGOGNE 2.0

Na onderzoek binnen het schuimwijnaanbod in Frankrijk en daarbuiten, hebben de interprofessionele organisaties in Bourgogne in 2015 het initiatief genomen om de kwaliteit van de crémant de Bourgogne naar een hoger niveau te brengen.

Het begon vroeger reeds bij het aanbieden van crémants gemaakt uit één bepaalde wijngaard. Denk maar aan “Les Reippes” uit St. Aubin van het huis Picamelot of “Grand Ray blanc” uit Gevrey Chambertin van het wijnhuis Louis Bouillot. Dit om het karakter van de wijngaard, lees ondergrond, te accentueren in de wijn.

De volgende stap komt nu in het wijn maken op zich. De twee volgende aanduidingen zullen op het etiket verraden dat we met een crémant de Bourgogne ‘haut de gamme’ te maken hebben.

De extra vermelding ‘EMINENT’ mag vanaf dit jaar op het etiket verschijnen indien de wijn enkel op basis van pinot noir en/of chardonnay gemaakt wordt. Dit kan voor wit of rosé. Eventueel mag maximum 20% gamay toegevoegd worden voor het maken van een crémant rosé. Alleen de eerste 75% perswijn mag gebruikt worden voor deze superieure cuvée. De overige 25% heeft dan het recht op de gewone herkomstbenaming. Tevens dient de wijn ten vroegste op 1 maart, volgend op de oogstdatum, op fles getrokken te worden om de schuimvorming op te starten. Na deze datum wordt de overige wijn in reserve geplaatst. De ‘eminent’ wijn dient minimum 24 maand op lattes gerijpt en na botteling nog drie maand te rusten alvorens gecommercialiseerd te worden.

De ‘GRAND EMINENT’ dient aan dezelfde criteria  te voldoen als de eminent. Maar er is een verschil. Na 1 maart ( date de tirage) verdwijnen deze flessen voor minimum 36 maand op lattes alvorens te dégorgeren. Al deze extra handelingen moeten bijdragen tot een hogere densiteit en complexiteit van het eindproduct, zowel in de neus als de mond. Deze vermelding zullen we uiteraard pas op de betere fles terugvinden vanaf 2018.

Een ultieme degustatie door een professionele commissie zal ingevoerd worden alvorens de wijn onder deze kwaliteitslabels op de markt aangeboden mogen worden.

Weet ook dat beide vermeldingen  enkel voor de droge versie, ‘Brut’, gebruikt mag worden. Een ‘Demi sec’ blijft gewoon”crémant de Bourgogne”. Ook blijft een eventuele aanduiding van het oogstjaar vrij voor de producent.

Dit zijn maatregelen die zullen bijdragen om Bourgogne op de kaart te  houden als producent van kwaliteitsschuimwijn. Op deze wijze wensen ze zich eveneens te onderscheiden van de andere doorsnee schuimwijnen die de markt momenteel overspoelen en die, laten we eerlijk zijn, voor hen serieuze concurrenten blijken.

 

 

 

 

Nieuws uit ’t wijnvaatje 2017/5

Pouilly Fuissé heeft eindelijk de buit binnen.

Het INAO heeft groen licht gegeven voor de 1e cru status van 22 lieu-dits binnen de 4 gemeenten van de appelatie. Zowel Chaintré als Vergisson, Solutré-Pouilly als Fuissé hebben enkele wijngaarden binnen de gemeentegrens die in hiërarchie gestegen zijn.

Het comité van de plaatselijke wijnbouwers onder voorzitterschap van mr. Frédéric Burrier heeft maandagavond quasi unaniem beslist  om het lastenboek, dat het INAO oplegt om aan de status te voldoen, te aanvaarden.

Tevens werd de afspraak gemaakt om deze status ten vroegst vanaf het oogstjaar 2018 op het etiket te vermelden.

Vanaf dan kan je twee niveaus terugvinden. Ofwel Pouilly-Fuissé premier cru met vermelding van de cru, of Pouilly-Fuissé premier cru (zonder vermelding van cru). Dus een wijn afkomstig van ten minste twee 1e cru’s samengevoegd. De naam van een premier cru kan niet vermeld worden onder een village appelatie zoals wel het geval is in de Côte d’or (vb. Pommard “Rugiens 1e cru” of Pommard village “Rugiens”)

De volgende cru’s werden weerhouden op grondgebied van:

Chaintré: Aux Quarts, Le Clos Reyssier, Les Chevrières, Le Clos de Mr. Noly

Fuissé: Le Clos, Les Brulés, Les Ménétrières, Les Perrières, Vers Cras, Vers Pouilly, Les Vignes Blanches

Solutré-Pouilly: Aux Bouthières, Aux Chailloux, Le Clos de Solutré, La Frérie, Pouilly, En Servy, Vers Cras, Aux Vignerais

Vergisson: En France, Les Crays, La Maréchaude, Sur la Roche

De cru “Les Cras” ligt zowel op grondgebied Solutré als Fuissé.

Nieuws uit ’t wijnvaatje 2017/4

De oogst 2017 is binnen en de wijnbouwers in Bourgogne zijn over het algemeen best tevreden met zowel de kwantiteit als kwaliteit die de druiven bieden.

In Chablis en de Maconnais echter zijn ze niet zo euforisch gezien de zeer lage opbrengst te wijten aan de op elkaar volgende  vriesnachten en hagelbuien in het voorjaar. De kwaliteit van de oogst daarentegen is wel op de afspraak.

De oogst begon zeer vroeg in het zuiden van de streek, meer bepaald op 23 augustus. Een vroege lente gepaard met een vroege bloemvorming deed deze oogstdatum al vermoeden. De zomer bracht zowel voldoende zonneschijn als regen om de druiven optimaal te laten groeien. Met deze mooie opbrengst als gevolg.

Deze oogst wordt in Bourgogne met open armen  verwelkomd na het magere kwantitatieve niveau van 2016.

 

Nieuws uit de vereniging 2017/3

Met diepe droefheid melden we het overlijden van Sylviane Puttemans. Zij verzorgde de laatste jaren het secretariaat van de vereniging met veel inzet.

We zullen haar blijven herinneren als een steeds positief denkend bestuurslid met een enorme vechtlust.

 

 

Nieuws uit ’t wijnvaatje 2017/2

Appelation Vézelay controlée

Op woensdag 3 mei heeft het INAO (Institut National des Appelation d’Origine) een nieuw herkomstbenaming in Bourgogne boven de doopvont gehouden. “Appelation Vézelay controlée”. Deze gemeenteappelatie zal, vanaf de oogst 2017, de regionale herkomstbenaming “Bourgogne Vézelay” vervangen.

De nieuwe naam op het etiket mag enkel gebruikt worden voor witte wijn op basis van chardonnay. Deze druiven mogen geoogst worden op een grondgebied van 260ha verdeeld over de gemeenten Asquins, Saint Père, Tharoiseau en Vézelay zelf. Van dit grondgebied is momenteel nog maar 110ha beplant. Er zijn dus nog uitbreidingsmogelijkheden. De huidige appelatie “Bourgogne Vézelay” bestrijkt 330ha maar zal dus volledig verdwijnen. De wijnen op basis van pinot noir en wijnen die van buiten de afgebakende gemeenten komen zullen op de markt aangeboden worden als “Bourgogne” rood of wit.

Momenteel zijn de wijngaarden die onder de nieuwe herkomstbenaming vallen verdeeld over 25 exploitaties waarvan er 10 rechtstreeks leveren aan de plaatselijke cave coöperative: “Henry de Vézelay”. Het promoveren van regionale- naar gemeente-appelatie impliceert eveneens een verlaging van het toegelaten rendement van 60hl. naar 55hl/ha. Het minimum alcoholgehalte daarentegen stijgt met 0.5°.

Een groot gedeelte van de wijngaarden hebben in 2016, alsook in 2017, afgezien van nachtvorst. De productie van deze nog zeer jonge appelatie zal momenteel nog niet zo groot zijn.

Dat het INAO zeer actief is hebben we al  in vorige nieuwsblaadjes laten weten. De promotie van verschillende wijngaarden in de Zuidelijke Maconnais naar een premier cru status, waarvan toen sprake, zal naar alle waarschijnlijkheid ingevoerd worden vanaf de oogst 2018, 2019 en niet 2017 zoals toen geschreven. De strenge selectie van de verschillende wijngaarden die eventueel in aanmerking komen zorgt voor dit uitstel.

Nieuws uit ’t wijnvaatje 2017/1

De lente toont zich niet altijd van zijn mooiste kant (niettegenstaande de mooie foto hieronder).

Weerom hebben de noordelijkste wijngaarden te lijden gehad van zware nachtvorst. Zowel Chablis als Champagne hebben verscheidene (6) nachten na elkaar temperaturen onder nul te verwerken gekregen. De nachtelijke kacheltjes zorgden voor idyllische beelden maar waren een bewijs van de nooit loslatende zin voor verantwoordelijk van de wijnbouwer. Zijn broodwinning kwam weer eens in gevaar.

Een andere wijze om de nachtvorst tot een minimum te beperken is de wijngaard met water te besproeien. Hierdoor verdwijnt elke knop in een ijscocon waardoor ergere vrieskou in de kern geweerd wordt.

In de Côte d’Or hebben ze ook dit jaar afgerekend met enkele zeer koude nachten op rij. De voorgaande jaren 2012-2013-2014 indachtig werden ook hier de grote middelen ingeroepen. Grote balen stro werden in brand gestoken waardoor een rookwolk langzaam over de wijngaarden trok en hierdoor de vorst geen vat kreeg.  Telkens zeer omslachtige ingrepen om te vermijden dat je jonge scheutjes verschrompelden en zodoende een percentage van de opbrengst verloren zou zijn gegaan, nog voor de  productie opgestart werd.

Hopelijk blijven de voorjaarse hagelbuien dit jaar uit zodat al deze moeite niet voor niets is geweest. Duimen maar!!

Nieuws uit ’t wijnvaatje 2016/6

2016 weinig druiven, maar welke kwaliteit!!!

De laatste “coup de sécateur” is gegeven in onze geliefde streek. De druiven komen binnen in de cuverie, klaar om verwerkt te worden tot weer eens een klasseproduct. Of wordt het dit jaar anders?

Als we het jaar overlopen herinneren we ons wellicht nog de  voorjaarsstormen, gepaard gaande met plaatselijke hevige hagelbuien, waarbij er klaarblijkelijk heel selectief tewerk werd gegaan. Sommige wijngaarden zagen de toekomstige oogst toen al in het water verdwijnen, terwijl de buurman als het ware zonder schade toekeek. De mooie, droge zomer gaf veel soelaas maar bracht nog geen einde aan de zorgen.  Een hardnekkige meeldauw die zich gans deze zomer, vooral in de Maconnais, bleef  manifesteren maakte dat elke wijnbouwer waakzaam moest blijven.

vendanges-2016Al bij al mogen we stellen dat het jaar 2016 mooie wijnen zal voorbrengen en zeker in de streken die niet aangetast werden door de verschillende natuurelementen. We spreken dan van de côte Chalonnaise waar ze overwegend gespaard bleven. De andere streken, zowel ten zuiden als ten noorden van Chalon , hadden vroeg of laat in het seizoen te maken met hevige regenbuien en zelfs hagelbuien.  De Yonne in het noorden is met zekerheid de streek die dit jaar het meeste te lijden had van hagelbuien en voorjaarsvorst met als piek de nacht van 27 april. In deze nacht werd ook in de Côte d’Or op verschillende plaatsen veel schade aangericht. Met name in Chassagne-Montrachet, ook een beetje in Puligny maar dan weer meer in Bouzeron en Rully.  Terwijl Viré-Clessé en de rest van de noordelijke Maconnais gespaard bleven kregen de zuidelijke appelaties, met de drie Pouilly’s op kop, ook weer de volle laag.

De Confederatie van Appelaties en Wijnbouwers van Bourgogne (CAVB) verwachtte in begin mei dat 8 à 9000ha wijngaard schade hadden geleden van deze nachtvorst. Reken daarbij de 3 à 4000ha schade door hagelbuien in de Yonne en de Maconnais. Dit samen maakt dat er ongeveer maar 1 mio hectoliter wijn verwacht wordt voor 2016. Heel wat minder dan de 1.5 mio hectoliter die in 2015 en 2014 geoogst werden.

Met al deze zaken op een rijtje mag gezegd dat de sommige wijnbouwers zwarte sneeuw beginnen te zien, zeker als we de hagelschade van 2012 en 2014 er nog eens bijtellen. Deze mensen staan momenteel onder een hoge druk, zeker als we weten dat Bourgogne nu al met de vinger gewezen wordt voor haar hoge prijzen.

Zelfs met een voor sommige kwalitatief mooie 2016  blijven er nog veel vragen onbeantwoord zeker qua prijszetting.

Nieuws uit ’t wijnvaatje 2016/5

2015: GROOT MAAR NIET PERFECT

Hreader 63

 In 2015 werden met de regelmaat van een klok warmterecords verbroken met als resultaat dat vele druiven, met een licht voorsprong voor de pinot noir, een goede tot zeer goede kwaliteit lieten verhopen. De eerste indrukken geven zeer rijke, geconcentreerde wijnen met een aanwezige zuurtegraad die voor het mooi evenwicht zorgt. De witte wijnen beloven, bij de juiste wijnbouwer, genereus en vol te worden. Toch moeten we een kanttekening plaatsen bij al deze lovende woorden. Hier en daar kregen we hoge rendementen en de keuze van de oogstdatum was ook bepalend voor de kwaliteit van de druif die in de cuverie aankwam.

chauferettes Chablis

Yonne: De noordelijkste streek van Bourgogne had in de nacht van 31 augustus op 1 september af te rekenen met een forse hagelbui. Weliswaar voorafgaand van een zeer warme periode die de rijping van de druiven een serieuze boost gegeven had. Vooral de streek rond Irancy, St. Bris-le-Vineux en ook Courgis, een gemeente die deel uitmaakt van de herkomstbenaming Chablis, deelden in de klappen. Voor hen bleek later dat dit geen impact gehad had op de kwaliteit, maar wel op de kwantiteit. In de rest van deze regio namen de druiven de gelegenheid te baat om de weinige hoeveelheid water, dat ze tot dan toe gekregen hadden, rijkelijk aan te vullen. In het algemeen mag gesteld dat in Chablis dit wijnjaar als een succes mag geboekt worden met volle, rijke, aromatische wijnen als resultaat.

Côte de Nuits: De wijnen uit deze streek mogen in twee groepen verdeeld worden. Zij die geoogst hebben vóór 20-25 september en zij die erna de druiven geplukt hebben. Na deze datum sloeg het weer volledig om met frissere temperaturen en vele regenbuien, dus wachten was hier echt niet aangewezen. Niettegenstaande dat mogen we stellen dat ook hier in het algemeen een groot jaar geboren werd. Fixin en Gevrey zijn groots. Ten zuiden van Morey tot in Nuits-st-Georges daarentegen dienen we te betrouwen op de kwaliteiten van de wijnbouwer. Maar ook hier mogen we meer dan behoorlijke kwaliteit in het glas verwachten.    

Header 61

Côte de Beaune: De hagelbuien die de voorgaande jaren in deze regio gevallen zijn hebben de rendementen fors naar beneden gehaald. Hierdoor krijgen we sowieso een basiskwaliteit in de cuves. Vooral pinot noir heeft hiervan geprofiteerd. Zeer geconcentreerde wijnen als gevolg met toch een zeer aangename aciditeit als ruggengraat. De chardonnay van de côte des blancs hebben meer ‘geleden’ van deze warme zomer. Waar de druiven voldoende aciditeit hadden krijgen we een mooie, rijke, evenwichtige wijn. Elders zullen deze wijnen vetter en zwaarder overkomen. Hier is proeven de boodschap.

Côte Chalonnaise: Geslaagd in beide kleuren. Niet alleen het grote wijnjaar maar ook de stijgende groep van wijnbouwers die kwaliteit nastreven maken dat we hier mooie geconcentreerde, complexe wijnen mogen verwachten. Dit geldt vooral voor de rode wijnen. Bij de witte wijnen hebben we hetzelfde fenomeen als bij de noorderburen. Als de druiven niet overrijp geplukt werden maar nog voldoende aciditeit in zich hadden…..

cropped-Header-57.jpg

Côte Maconnaise: De mooiste witte wijnen uit de Maconnais zijn die, die van een wijnbouwer komen die het rendement op de wijngaard laag gehouden heeft en de wijnen langer ‘sur lie’ heeft laten liggen zodat er extra fraicheur in de wijn terug te vinden zal zijn.

We mogen concluderen dat algemeen genomen het wijnjaar 2015 grote rode wijnen in het glas zal toveren. Bij de witte wijnen daarentegen zullen we op zoek moeten gaan naar de wijnbouwer die het wijn maken volledig onder de knie heeft. De druiven dienden daarbij ook vroeg geplukt zodat een aangename zuurtegraad in de wijn terug te vinden zal zijn.      

Nieuws uit ’t wijnvaatje 2016/4

In de  streek ten westen van Chablis, meer bepaald in de gemeenten Courgis, Préhy en Irancy heeft het noodweer nogmaals toegeslagen met weerom veel schade. De  derde maal in pakweg twee maanden tijd. De lente van 2016 zal altijd in ons geheugen blijven als een zeer moeilijke start met zware financiële gevolgen voor deze streek.

Toch geven we hier graag de zomerkalender mee voor de eerstkomende maanden. Deze kalender werd verkregen via de officiële instanties van Bourgogne. Alle info over deze evenementen kunnen bekomen worden via de organisator of het plaatselijke toeristenbureau:

11 au 12 juin – Marché Gourmand au Domaine Isabelle Lippe – Brochon

12 juin – Chemin Gourmand de  Nuits-Saint-Georges

15 juin – Visites de Domaines Viticoles – Chablisien

18 juin – En revenant du Marché – Joigny

18 au 26 juin – Festival Musique et Vin au Clos de Vougeot

18 Juin – Les fondamentales – Ecole des Vins de Bourgogne à Beaune

18 Juin – Journée Découverte – Ecole des Vins de Bourgogne à Beaune

19 juin – La Bulle dans tous ses états ! – Couches

19 juin – Marche gourmande “Vins et Gourmands en Promenade” à Romaneche Thorins

25 juin – En revenant du Marché – Joigny

25 juin – Pique-nique musical – Joigny

25 Juin – Ateliers gourmands au Domaine – Ecole des Vins de Bourgogne à Beaune

26 juin – Elégance des Volnay – Volnay

27 juin – Certificat de Dégustateur (3 jours) – Ecole des Vins de Bourgogne à Beaune

29 juin au 3 juillet – Festival Les Musicaves – Givry

2 juillet – TransMâconnaise Electrique – Mâcon

2 juillet – Ateliers d’Initiation à la Dégustation – Nuits-Saint-Georges

3 juillet – Balade Gourmande – Ladoix-Serrigny

5 au 11 juillet – Festival du Chablisien – Chablis

6 au 9 juillet – Jazz a du Goût – Couches

7 juillet – Jeudis du Goût Le Goût de la Croisière – Auxerre

8 au 10 juillet – Découverte de la Collection des Pouilly-Fuissé – Solutré-Pouilly

10 au 29 juillet – Rencontres Musicales de Noyers

14 juillet – Jeudis du Goût Le Goût de la Croisière – Auxerre

16 juillet – Ateliers gourmands au Domaine – Ecole des Vins de Bourgogne à Beaune

16 au 17 juillet – Les Peintres de Vignes en Caves – Saint-Bris-le-Vineux

16 au 19 juillet – Festival De Bach à Bacchus – Meursault

17 juillet – Balade dégustative – Saint Maurice de Santonay

17 au 22 juillet – Marché nocturne de la Grande Vadrouille – Meursault

20 juillet au 15 août – Les Grandes Heures de Cluny en Bourgogne – Cluny

23 juillet – 16ème Marche au Crépuscule – Sologny

23 juillet – Balade entre vignes et vins – Ecole des Vins de Bourgogne à Beaune

5 août – Marché nocturne de l’artisanat et des terroirs à Chablis

6 au 7 août – De Cep en Verre – Nolay

6 au 7 août – La Ronde du Couchois – Couches, Dracy-les-Couches, Saint-Maurice-les-Couches, Saint-Sernin-du-Plain

7 août – Rallye pédestre dans les vignes – Nolay

19 au 21 août – Découverte de la Collection des Pouilly-Fuissé – Solutré-Pouilly

20 août – Balade entre vignes et vins – Ecole des Vins de Bourgogne à Beaune

We zijn er van overtuigd dat er vast iets tussen zit dat je kan meepikken tijdens deze zomermaanden.

Nieuws uit ’t wijnvaatje 2016/3

De weergoden zijn wederom de streek rond Chablis niet gunstig gezind.

Vrijdag de 13e (sic!)  kreeg de streek af te rekenen met forse regenbuien gepaard met knikkergrote hagelbollen, met serieuze schade als resultaat. Zware regenval van, op sommige ogenblikken, wel 100 liter per m² hebben de straten van de gemeente Maligny op korte tijd herschapen tot ware modderstromen.Une branche de vigne sectionnée par la grêle, vendredi 13 mai. On aperçoit le feuillage criblé d'impacts. © FTV

De jonge bladeren, in volle vorming, werden door de felle hagel afgerukt met als consequentie  dat voor sommige wijnbouwers de oogst nu al als verloren mag beschouwd worden. Het zijn vooral de gemeenteappelaties te noorden van Chablis zoals Fontaine-prés-Chablis en Maligny die in de klappen gedeeld hebben.  De schade loopt over een totale oppervlakte van meer dan 400 hectare (+/-10% van de totale oppervlakte). Dit maakt dat eveneens premier- als grand cru wijngaarden in de klappen gedeeld hebben.

Het is nu afwachten hoe de natuur zich zal herstellen na deze ravage. Vele stokken zullen deze zomer takken dragen zonder één druiventros, een slecht vooruitzicht. Zeker mag gesteld worden dat sommige crus uit Chablis van het jaar 2016 een rariteit zullen worden op de markt.

Wordt gevolgd en vervolgd!